تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی ،​​​​​​​ بلوار مرزداران ، جلوتر از خیابــان بـهــــار -​​​​​​​ ساختمان ایـــمــان

​​​​​​​
​​​021-44242914​

داروخانه دکتر ختمی

0919-637-1900